Firma DEEL powstała w 2003 roku z myślą o wdrażaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technicznych w podejmowanych działaniach z zakresu branży ogrzewnictwa. Obecnie zajmujemy się sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikatów energetycznych), audytów energetycznych do programu "CZYSTE POWIETRZE" oraz inwentaryzacji budynków do termomodernizacji  na terenie miasta Częstochowa i okolic.

Posiadamy niezbędne doświadczenie i stosowne uprawnienia do sporządzania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej wydane przez Ministra Infrastruktury nr MI/ŚE/8347 oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej.

DEEL jest firmą gwarantującą klientom szybką, rzetelną i profesjonalną obsługę. W swojej działalności kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje i doskonaląc swoje metody działania.

Zapraszamy do współpracy