Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, pragniemy zaoferować profesjonalne usługi  w zakresie sporządzania następujących dokumentów :

 - Uproszczony audyt energetyczny do programu CZYSTE POWIETRZE
 - Świadectwo energetyczne- certyfikat energetyczny- paszport energetyczny.
 - Projektowa charakterystyka energetyczna.
 - Audyt energetyczny do ulgi termomodernizacyjnej.
 - Analiza w zakresie zużycia energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.
 - Zaświadczenia dla budynków nieogrzewanych (gospodarcze,garaże).


Świadectwo energetyczne - jest zestawieniem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących zapotrzebowania energii w budynku na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Świadectwo pozwoli określić, ile energii będzie  zużywał budynek.

     Cennik:

Orientacyjne ceny brutto za sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku:
•  Mieszkanie - od 150 zł
•  Dom jednorodzinny - od 250 zł
•  Dom wielorodzinny - od 800 zł

•  Inne budynki lub obiekty cena ustalana indywidualnie.

  Cena zawiera:

1. Dojazd w Częstochowie i okolicy do 10 km od centrum.
2. Spotkanie z klientem, wizję lokalną budynku i wykonanie dokumentacji fotograficznej.
3. Analizę dokumentacji technicznej i danych uzyskanych od inwestora.
4. Opracowanie i wystawienie certyfikatu (2 kopie) + wersja elektroniczna na płycie CD (1 kopia).
5. Analizę otrzymanych wyników.

Cena za wystawienie certyfikatu energetycznego zależy przede wszystkim od rodzaju bryły i konstrukcji obiektu oraz dokładności posiadanej dokumentacji budynku. Określenie dokładnego kosztu usługi jest możliwe po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu i zapoznaniu się z jego dokumentacją.

Cena audytów energetycznych, projektowej charakterystyki energetycznej oraz efektywności energetycznej kotłów ustalamy indywidualnie.

 Przykładowy spis treści takiego dokumentu:

1)  Tabele przegród budowlanych użytych w projekcie
2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien
3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni z wykresami
4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy
5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd
6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji
7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody
8)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia
9)  Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej
10)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego
11)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2008

Czas wykonania - 1 do 2 dni roboczych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej wykonujemy przy użyciu profesjonalnego oprogramowania: INTERsoft ArCADia-TERMO, BuildDesk Energy Certificate Professional posiadającego rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (NAPE), lub naszego autorskiego programu,zaprojektowanego zgodnie z  metodologią obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury.

UWAGA!

Źle wykonane świadectwo stanowi wadę prawną budynku. W przyszłości może być powodem niepotrzebnych problemów takich jak podważenie umów sprzedaży, najmu i innych działań ze strony nieżyczliwych osób. Nie szukaj najtańszej oferty. Czasem może okazać się najdroższą. Nie ryzykuj - zaufaj zawodowcom.

Obszar działania:

- Częstochowa m.p.
- powiat częstochowski
- powiat bełchatowski
- powiat kłobucki
- powiat lubliniecki
- powiat myszkowski
- powiat pajęczański
- powiat radomszczański
- powiat tarnogórski
- powiat wieluński
- powiat włoszczowski
- powiat zawierciański

 Komu świadectwa energetyczne nie są potrzebne ?

Obowiązkowi sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nie podlegają jedynie te budynki, które podlegają przepisom o ochronie zabytków, używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata, niemieszkalne służące gospodarce rolnej, przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku, wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

 Na wszystkie pytania dotyczące audytów i certyfikatów chętnie odpowiemy telefonicznie: 604 44 65 79

Serdecznie zapraszamy!